HejmpaĝoHomepage

Esperanto en Majno

Se vi loĝas en la ŝtato Maine kaj interesas pri Esperanto, oni konstruis ĉi tiun paĝon por vi.

mail address

Ĉu interesas vin aliĝo al loka Esperanto-grupo?
Se jes, sendu al mi noton ĉe la supra adreso kaj mi sendos al vi informon.

Ĉu interesas vin stariĝo de lokan Esperanto-grupon en Majno?
Se jes, sendu al mi noton ĉe la supra adreso kaj sciigu  min kiel mi povas helpi.

Se vi volas alfiŝi bildon de vi aŭ informon pri vi , bonvolu sendi la informon (en la angla aŭ Esperanto) al la supra adreso . NEPRE aldoni permison por eldoni vian informon al ĉi tiu paĝo. Por kialoj de privateco, oni eldoos nenian personan informon (inkluzive de retadreso) sen via eksplicita konsento. 

Esperanto in Maine

If you are living in Maine and are interested in Esperanto, this page is intended for you.

mail address

Are you interested in joining a local Esperanto group?
If so, send me a note at the address above and I'll send you some information.

Are you interested in starting a local Esperanto group in Maine?
If so, send me a note at the address above and let me know how I can help.

If your would like to post your picture or information about your self, please send the information (in English or Esperanto) to the address above. BE SURE to include permission to post information on this page. For privacy reasons, no personal information (including web adddress) will be published here without your explicit consent.Vilĉjo Harris

Mi translokiĝis al Portlando en 2002. Mi jam estas esperantisto ekde la okdek jaroj. Mi nun estas emeritulo, kaj dividas mian tempo inter komputila programado, retpaĝa prilaborado, kaj Esperanto. Vi povas kontakti min (angle aŭ Esperante) ĉe

 Bill Harris

I moved to Portland in 2002. I have been an esperantist since the '80s. I am currently retired and divide my time between computer programming, web development, and Esperanto. You can contact me (English or Esperanto) at


Karena Klahr

Mi jam loĝas en Majno dum 31 jaroj, kaj en Houlton dum 19 jaroj.  Mi komencis lerni Esperanton je julio de 2003.   Mi jam partoprenis en 4 nord-orientaj kunvenoj kaj unu landa kongreso, kaj mi ege ĝuis ĉiujn.  Malgranda grupo de lernantoj kaj mi kunvenas ĉiusemajne en Houlton.  Vi povas kontakti min ĉe 
 .

Karen Klahr

I've lived in Maine for 31 years and in Houlton for 19 years.   I began learning Esperanto in July of 2003.   I've already taken part in 4 regional Esperanto gatherings and two national congresses and greatly enjoyed them all.   A small group of learners and I meet weekly in Houlton.  You can email me at 

                supren                                                                                                              top